Leisnig: Herrensitz Nicollschwitz

Herrensitz Nicollschwitz
04703 Leisnig OT Nicollschwitz

Historisches
Nicollschwitz wurde 1293 als Herrensitz erwähnt.